Bu veb saytın bütün məzmunu, Master.Com.Az  yazar(ları) tərəfindən yazılır və bütün müəllif hüquqları bu veb sayta məxsusdur. Saytda nəşr olunan yazılar, sənədlər, medialar bu sayta məxsusdur. Veb saytda paylaşılan mövzular başqa məcradan sitat gətirilə və ya bütün yazı olaraq paylaşılarsa mütləq şəkildə mənbə qeyd olunmaqdadır.

Veb saytta yazılan yazılar istənilən vaxt yazar və sayt rəhbərliyi tərəfindən silinə, dəyişdirilə və ya yenidən istifadə oluna bilər. Veb saytta nəşr olunan yazılarda qeyd olunan başka məcranın keçidlərində yazılan yazılardan, paylaşıldıqdan sonra dəyişdirilmə ehtimalını nəzərə alaraq bu keçidlərdəki məzmunlar səbəbiylə yaranan hər hansı problemə Master.Com.Az saytı və yazarları məsuliyyət daşımır.

 Bu veb saytta yazılan yazılar başka məcralarda paylaşılarsa mütləq şəkildə mənbə qeyd olunmalıdır.

Veb saytımızda paylaşılan məzmunlarının Müəllif Hüquqları tam şəkildə DMCA (Digital Millennium Copyright Act) tərəfindən qorunur. Bütün hüquqi proses DMCA tərəfindən aparılır.